Naslovna slika - privzeta

POLITIKA ZASEBNOSTI

Stroga politika zasebnosti

Ker spoštujemo vašo pravico do zasebnosti, stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev preko te spletne strani smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo katere osebne podatke zbiramo, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Kdo smo

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Avtobusna postaja Ljubljana, d. d., Trg OF 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju AP Ljubljana).

Spletna stran AP Ljubljana je www.ap-ljubljana.si.

Katere osebne podatke zbiramo

Za uspešno obdelavo spletnega nakupa, od vas ob zaključku nakupa zberemo e-poštni naslov.

Pri izpolnjevanju obrazca za naročilo obračuna cen, lahko vpišete svoje ime in priimek, ter telefonsko številko (neobvezno).

Vstavljene vsebine z drugih spletnih strani

Strani lahko vsebujejo vstavljene vsebine (videi, zemljevidi...). Vstavljene vsebine z drugih spletnih strani se obnašajo popolnoma enako, kot če bi uporabnik sam obiskal drugo stran.

TTe druge spletne strani lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, sledenje in nadzorujejo vašo interakcijo z vstavljenimi vsebinami, vključno s sledenjem vaše interakcije z vstavljenimi vsebinami, za katere imate uporabniški račun in v katerega ste prijavljeni na drugi spletni strani.

Osebni podatki - uporaba

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

  • za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh zavez ali pogodb, sklenjenih med vami in nami in da vam zagotovimo informacije, storitve ali blago, za katere ste nas prosili in o vseh spremembah v zvezi s tem;
  • za izpolnitev naših zakonskih obveznosti povezanih z izvajanjem dejavnosti;
  • za zaščito naših zakonitih interesov ter zaradi pravnih postopkov oziroma dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Kdo uporablja vaše podatke

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • administratorju in skrbniku spletne strani,
  • zaposlenim na prodajno informacijskih okencih,
  • zaposlenim v klicnem centru,
  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme.

Kako varujemo vaše podatke

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. AP Ljubljana izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Kje hranimo vaše osebne podatke

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo obdelovani in hranjeni na našem strežniku. Sprejemamo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Kakšne so vaše pravice

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Avtobusna postaja Ljubljana d. d., Trg OF 4, 1000 Ljubljana s pripisom »GDPR« ali na elektronski naslov narocanje@ap-ljubljana.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Drugi dokumenti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na AP Ljubljana:

  • Splošni pogoji poslovanja.