Naslovna slika - privzeta

AVTOBUSNI PROMET V REPUBLIKI SLOVENIJI

Pregled avtobusnega prometa

Avtobusni promet v RS se odvija predvsem kot javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. Poteka med avtobusnimi postajami in postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku.

Poleg javnega linijskega prevoza potnikov, se odvija tudi kot posebni linijski prevoz (prevoz delavcev med domom in službo), občasni prevoz (turistično društvo) ali kot stalni izven-linijski (shuttle) prevoz (prevoz do letališča).

Del avtobusnega prometa v RS je tudi javni linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu, tranzitni linijski prevoz potnikov in prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

Avtobus na avtocesti

Avtobusni promet v RS je poleg železniškega najpomembnejši za zagotavljanje prevoza potnikov v javnem potniškem prometu. Avtobusi kot prevozna sredstva predstavljajo ugoden, varen, udoben in okolju prijazen način prevoza.

Največji avtobusni prevozniki v RS so Arriva, Nomago in LPP.

Avtobusni promet prepelje 2x več potnikov in opravi 2x manj potniških km

Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, so najpomembnejše prevozno sredstvo javnega potniškega prometa v RS.

Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so v prvi polovici leta 2023 prepeljali več kot 13,5 mio potnikov. Vlaki pa le nekaj več kot 7,6 mio potnikov. Potnikov v medkrajevnem javnem linijskem prevozu je bilo skoraj 80 % več kot v železniškem (Vir: SURS).

Potniki na avtobusu

Vlaki so v prvi polovici leta 2023 opravili kar 450,6 mio potniških km, avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu pa le 261,5 mio potniških km. V železniškem javnem prevozu je bilo opravljenih več kot 70 % več potniških km (Vir: SURS).

Avtobusi kot prevozno sredstvo javnega potniškega prometa so za potnike torej najpomembnejši, avtobusni promet pa najbolj učinkovit.

Avtobusne postaje v Republiki Sloveniji

Avtobusne postaje v RS so prometna območja v mestnih občinah, na katerih se opravlja sprejem in odprava avtobusov ter potnikov, prodaja in predprodaja vozovnic ter rezervacije, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje informacij o prevozih in druge storitve, povezane s prevozi potnikov.

Avtobusna postajališča pa so vse ostale prometne površine, na katerih v skladu z voznim redom ustavljajo avtobusi v javnem linijskem prevozu potnikov.

V RS je 12 mestnih občin (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje).

Mestna občina Ljubljana je občina z največjim številom prebivalcev v RS. Občinsko središče, mesto Ljubljana, je hkrati tudi glavno mesto države.

V mestni občini Ljubljana živi 39 % vsega prebivalstva mestnih občin. Mesto Ljubljana obišče 50% vseh turistov mestnih občin, prav tako ima mestna občina Ljubljana 50% delež po delovnih mestih vseh mestnih občin (Vir: SURS).

Avtobusna postaja v Ljubljani, ki jo upravlja podjetje Avtobusna postaja Ljubljana, d. d., je najprometnejša avtobusna postaja v RS. Beleži skoraj tretjino dogodkov (prihodi in odhodi avtobusov) v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in večino dogodkov v javnem linijskem prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu.

Zaradi osrednje lege v RS in na stičišču dveh pomembnih evropskih koridorjev (V. in X. pan-evropskega), predstavlja avtobusna postaja v Ljubljani pomembno avtobusno vozlišče za avtobusne prevoznike, tako v notranjem kot mednarodnem cestnem prometu, saj povezuje JV Evropo z njeni preostalimi deli.