Zaščita evropskih rastlin

INFO center 1991
INFO center 1991
Pokliči 1991 za vse informacije o voznih redih, cenah vozovnic, za rezervacijo sedeža ...

Preprečimo vnos škodljivcev in bolezni rastlin v EU

Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU.

Zlasti rastline oziroma njihovi deli, nabrani v naravi ali kupljeni pri nepreverjenem prodajalcu na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano razmnožijo.

Mnoge tujerodne vrste so v našem okolju brez naravnih sovražnikov precej bolj invazivne in lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo v pridelavi oziroma v naravi. Zaradi tveganja vnosa nevarnih škodljivih organizmov rastlin v Evropsko unijo veljajo stroga pravila glede vnosa določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov iz držav izven Evropske unije tudi za osebne pošiljke.

Iz držav izven EU je brez omejitev in brez fitosanitarnega spričevala dovoljeno z osebnimi pošiljkami prinesti v EU le 5 vrst plodov: banane, dateljne, ananas, durian in kokos.

Najdi svojo povezavo