Subvencionirane vozovnice 2016/2017

Dijaki in študenti lahko izbirate med naslednjimi subvencioniranimi vozovnicami:

  • mesečna vozovnica ali mesečna vozovnica za 10 voženj (velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu),
  • polletna vozovnica ali polletna vozovnica za 10 voženj (velja od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017 ali od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017),
  • letna vozovnica ali letna vozovnica za 10 voženj (velja od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)

Polletno vozovnico za prvo polletje in letno vozovnico je možno kupiti samo v času od začetka uradne prodaje vozovnic do vključno 20. 9. 2016.
Delovni čas prodaje mesečnih vozovnic na Avtobusni postaji Ljubljana je vsak dan od 6.00 do 20.00. Obiščete nas na glavni avtobusni postaji in uredite vse potrebno.

 

Pogoji za pridobitev subvencionirane vozovnice:

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

  • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
  • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje in v Republiki Sloveniji ali tujini ni: v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

 

Potrebne vloge in navodila:

 

Vrsta vozovnicemesečnapolletna
(4 meseci)
polletna
(5 mesecev)
letna - študenti
(9 mesecev)
letna - dijaki
(10 mesecev)
10 voženj20,00 EUR70,00 EUR87,50 EUR135,00 EUR150,00 EUR
od 2 km do 60 km25,00 EUR90,00 EUR112,50 EUR180,00 EUR200,00 EUR
od 60 km do 90 km35,00 EUR130,00 EUR162,00 EUR270,00 EUR300,00 EUR
več kot 90 km55,00 EUR210,00 EUR262,50 EUR450,00 EUR500,00 EUR
Doplačilo za mestni prometmesečnapolletna
(4 meseci)
polletna
(5 mesecev)
letna - študenti
(9 mesecev)
letna - dijaki
(10 mesecev)
Ljubljana10,00 EUR40,00 EUR50,00 EUR90,00 EUR100,00 EUR