Podpisan sklep o podaljšanju vozovnic IJPP

čet, 19. Nov 2020 | Novice

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se je od 16.11. 2020 do preklica ustavilo izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Minister Vrtovec je podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih vozovnic. Datum veljavnosti enkratne, dnevne in tedenske enotne vozovnice, izdane za obdobje od 16. 11. 2020 do 30. 11. 2020, se podaljša za 30 dni od dneva preklica Odloka. Potnik lahko vozovnico izkoristi na poljubni dan v tem obdobju.

Datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice, izdane za mesec oktober 2020, se podaljša do 31.12. 2020, datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice, izdane za mesec november 2020, se podaljša do 31. 1. 2021. V primeru, da ima potnik veljavno enotno mesečno vozovnico za oktober in november 2020, se podaljša samo veljavnost vozovnice, izdane za mesec november 2020.

Prav tako se na podlagi podpisanega sklepa podaljša datum veljavnosti polletne subvencionirane vozovnice, in sicer do 28. 2. 2021. Do 31.8.2021 se podaljšuje tudi veljavnost letne subvencionirane vozovnice. Datum veljavnosti letne enotne vozovnice se podaljša za mesec dni od dneva izteka veljavnosti.

Sklep med drugim tudi določa, da potnik ne more uveljavljati vračila kupnine za terminske vozovnice in preračunane ugodnosti podaljšanja veljavnosti terminske vozovnice. V času veljavnosti odloka se ne izvajajo vračila neizkoriščenih vrednosti enotnih vozovnic oziroma dobropisov, ki ga ima imetnik kartice zapisanega na kartici.

Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic IJPP

Vir: gov.si

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET

Uporabniki, ki so za november 2020 kupili mesečno splošno, upokojensko ali vozovnico za osnovnošolce za prevoz v conskem sistemu (območje 1, 2 in 3), se jim je vozovnica samodejno podaljšala v december oziroma jim velja vse do 5. 1. 2021.

Letne splošne in upokojenske vozovnice za mestni promet pa se bodo uporabnikom podaljšale za število dni, kolikor javni prevoz ni obratoval.

Vir: lpp.si

Najdi svojo povezavo