Avtobusna postaja Ljubljana

O podjetju

INFO center 1991
INFO center 1991
Pokliči 1991 za vse informacije o voznih redih, cenah vozovnic, za rezervacijo sedeža ...

ŽE 55 LET IZKUŠENJ, FLEKSIBILNOSTI IN UČINKOVITOSTI DANES IN ZA JUTRI

Avtobusna postaja Ljubljana, d. d. je glavna ljubljanska in slovenska avtobusna postaja. Ima 33 peronov.

Čeprav deluje na majhnem prostoru in je najmanjša postaja med postajami evropskih prestolnic, jo odlikuje odlično sodelovanje z domačimi in mednarodnimi prevozniki. Partnerji izpostavljajo še zanesljivost, profesionalnost in korektnost sodelovanja ter strokovno pomoč, vedno s pogledom v prihodnost.

Geslo Avtobusne postaje Ljubljana izhaja iz njenega poslanstva, vrednot in vizije in se glasi … odpiramo poti, v angleškem jeziku … leading the way.


POSLANSTVO

Poslanstvo AP Ljubljana je spodbujanje mobilnosti v javnem avtobusnem linijskem prometu, ki je ugodno, varno, udobno in okolju prijaznejše. Potnikom omogočajo izbiro in nakup avtobusnih vozovnic za njihovo najbolj racionalno avtobusno povezavo do želenega cilja.

AP Ljubljana izvaja storitve potniških postaj javnega avtobusnega medkrajevnega in mednarodnega prometa ter komplementarne storitve za potnike in prevoznike. Je družbeno odgovorno in prijazno podjetje, ki v javnem medkrajevnem in mednarodnem avtobusnem potniškem prometu na ljubljanski avtobusni postaji organizira, informira, koordinira, kontrolira in vodi storitve avtobusne postaje za prevoznike in potnike tako, da jim po voznih redih zagotavlja pogoje za čim lažje in tekoče prihode, postanke in odhode. Izvaja prodajo in rezervacijo vozovnic in komplementarnih storitev ter storitev integriranega javnega potniškega prometa.

V svojem imenu, v imenu vseh partnerjev in v splošno javnem interesu širi pozitivno podobo o javnem avtobusnem in celotnem javnem potniškem prometu ter posredno vpliva na kakovost avtobusnih prevozniških standardov in okolju prijazno obliko mobilnosti ter širi dejavnosti prometu komplementarnih storitev.

 

VIZIJA

AP Ljubljana želi še naprej biti vodilen, odličen in sodoben izvajalec storitev avtobusne postaje vsem uporabnikom in partnerjem v lokalni in širši skupnosti ter kompetenten zastopnik in partner v evropskih integracijah dejavnostih svojega poslanstva.

Kot najbolj vsestransko izkušena in strokovna ekipa želi AP Ljubljana biti in ostati vodilen slovenski informator, povezovalec, organizator, vodja, koordinator in kontrolor celokupne in komplementarne ponudbe storitev ljubljanske avtobusne postaje za vse prevoznike, potnike ter uporabnike storitev javnega medkrajevnega in mednarodnega avtobusnega potniškega prometa in storitev komplementarnih dejavnosti.

V povezavi s slovenskimi, evropskimi in svetovnimi podjetji naše dejavnosti želimo biti še naprej zanesljiv in odgovoren partner medkrajevnega in mednarodnega avtobusnega potniškega prometa in integriranega javnega potniškega prometa v Sloveniji in v evropskih integracijah.

 

VREDNOTE

Strokovna fleksibilnost – zanesljivost – učinkovitost.

Vrednote AP Ljubljana so proaktivnost, strokovnost, fleksibilnost, zanesljivost in učinkovitost, ki se odražajo tudi v povezovalnosti, odzivnosti, odgovornosti, kakovosti dela in pozitivni naravnanosti, kar velja za odnose s poslovnimi partnerji, za odnose med zaposlenimi in do družbene skupnosti.

 

DEJAVNOST

AP Ljubljana se ukvarja z organizacijo avtobusnega prometa, avtobusnih prevozov, s prodajo in predprodajo avtobusnih vozovnic, rezervacijo sedežev, s posredovanjem informacij o voznih redih in cenah v primestnih, medkrajevnih in mednarodnih linijah ter posredovanjem turističnih informacij in turističnih paketov, povezanih z javnimi avtobusnimi linijami.

Lastna prometna služba izvaja sprejem in odpravo vseh avtobusov, predvidenih z voznim redom.

Urejujejo in izdelujejo mesečne, polletne in letne vozovnice ter vozovnice za več voženj različnih prevoznikov. Posebna organizacijska in informacijska pozornost je namenjena dijakom in študentom, ki so pretežni uporabniki javnega avtobusnega prevoza. Na spletni strani www.ap-ljubljana.si deluje poseben zavihek Študenti&Dijaki, kjer so poleg informacij o avtobusih prevozih objavljeni še pomembni podatki, informacije in povezave na za njih pomembne, koristne in dobrodošle spletne strani.

V dogovoru s turističnimi ponudniki ponujajo turistične pakete, imenovane vozovnica +, s katerimi potnikom olajšajo izbiro in dostopnost do turističnih krajev in njihovih znamenitosti. (Per 30. 6. 2016: Postojnska jama, Bled, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Piran, Koper). Izvajajo tudi posredniške posle (prodaja vstopnic, vozovnic, storitev …) za različne turistične, športne, kulturne in druge ponudnike.

Na postaji je za potnike na razpolago več blagajniških okenc, za prevoznike pa prometna pisarna. Delujejo vse dni v letu od jutra do poznega večera, skladno z objavljenim urnikom. Organizirana je tudi hramba prtljage, na razpolago so toaletni prostori, deluje ponudba prigrizkov, bankomat, električni priključek za polnjenje mobilnih naprav in prosto WiFi omrežje.

Lasten Info center nudi pomoč in informacije vsem potnikom, ne glede s katerim prevoznikom potujejo. Potniku s popolnimi in aktualnimi informacijami pomaga najti zanj najbolj ustrezno povezavo do želenega kraja, izvede pa mu tudi rezervacijo sedežev. Ekipa Info centra je dosegljiva prek dveh brezplačnih modrih telefonov v čakalnici postaje ter preko telefonske številke 1991 vseh stacioniranih in mobilnih slovenskih operaterjev.

Vozni red in spletni nakup vozovnice je z vsemi potrebnimi podatki in še z nekaterimi zanimivimi informacijami vseh prevoznikov na razpolago na eni najbolj obiskanih tovrstnih spletnih strani, na www.ap-ljubljana.si.

Pomoč dobijo vsi potniki ne glede, s katerim prevoznikom želijo potovati, ali že potujejo, tudi ko se pojavijo kakršne koli spremembe ali imajo kakršne koli težave, povezane z javnim avtobusnim prevozom.

Kot del ljubljanske turistične ponudbe AP Ljubljana dobro sodeluje z ljubljanskim Turistično-informativnim centrom in STIC s stalnim izmenjavanjem informacij.

 

AP LJUBLJANA JE DEJAVNO VPETA V EVROPSKE INTEGRACIJE

Svojo vlogo AP Ljubljana dejavno zastopa v Vseevropskem združenju avtobusnih postaj APC (Association of Paneuropean Coach Terminals; www.eurobuses.org), kjer si članice izmenjujemo dobre prakse, usklajujejo medsebojno delovanje in določajo razvojne smernice evropskih avtobusnih postaj.

Kot članica evropskega gibanja Smart Move www.busandcoach.travel promovira javni avtobusni prevoz in potovanja z avtobusi rednih linij, ki so varna, ugodna, udobna in okolju prijaznejša kot trajnostno, okolju vzdržna oblika mobilnosti ter širi kulturo avtobusnih linijskih potovanj.

 

SMERNICE AVTOBUSNEGA LINIJSKEGA PREVOZA

Avtobusni linijski promet zadnjih sedem let doživlja rast. Temu botruje opazen dvig standardov avtobusnih prevozov s kakovostnimi avtobusi (klima, priključki za polnjenje elektronskih naprav, WiFi, večji razmiki med sedeži, TV, toaletni prostori, pijača …), povečuje se število mednarodnih linij in povezljivost do drugih vrst javnega prevoza (do letališč, pristanišč, železniških postaj). Na trg vstopajo novi prevozniki, priča smo povezovanju prevoznikov ter gibljivim cenam.

Ljubljana postaja poleg Zagreba, Münchna, Dunaja, Trsta in Milana vse bolj pomembno mednarodno avtobusno vozlišče.

Vse navedeno kaže na to, da postaja mednarodni avtobusni prevoz zelo primerna izbira potovanj. Potniki več potujejo z avtobusi linijskega prevoza (na mednarodnih prevozih je zadnja tri leta zabeležena v povprečju po deset odstotna letna rast potnikov), svoja potovanja planirajo sproti in jih tudi sproti prilagajajo.

Družba Avtobusna postaja Ljubljana bo z dobrimi avtobusnimi povezavami in svojimi vrednotami poslovanja še naprej skrbela za najbolj učinkovit in prijazen servis vsem prevoznikom in vsem potnikom.

 

ZGODOVINA AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

Začetki AP Ljubljana na sedanji lokaciji segajo v leto 1961. Do tega leta je na tej lokaciji vozil tramvaj. Gradbeno dovoljenje za obratovanje dejavnosti je pridobila 1. marca 1961, odprtje postaje je bilo konec julija 1961, uporabno dovoljenje je bilo izdano 16. septembra 1961.

Do leta 1978 je podjetje AP Ljubljana delovalo kot organizacijska enota dveh podjetij. Tega leta se je postaja organizirala kot TOZD (Temeljna organizacija združenega dela) »AVTOBUSNA POSTAJA« Ljubljana pri DO (Delovni organizaciji) SAP (Slovenski avtobusni prevoznik) Ljubljana, Središka 4, Ljubljana in se združila v SOZD (Sestavljena organizacija združenega dela) Integral. Samostojno podjetje AP Ljubljana je bilo ustanovljeno 14. julija 1980 po izločitvi TOZD Avtobusna postaja Ljubljana iz DO SAP Ljubljana.

Od 29. septembra 1995 deluje kot delniška družba Avtobusna postaja Ljubljana, d. d., s skrajšanim imenom AP Ljubljana, d. d. Na dan 30. 6. 2016 je v njej 32 zaposlenih.

Tako Avtobusna postaja Ljubljana izvaja svojo dejavnost neprekinjeno na isti lokaciji od leta 1961, od 1. 1. 2014 pa za to lokacijo Slovenskim železnicam plačuje najemnino.

Izgradnja nove ljubljanske avtobusne postaje je povezana z razvojnim konceptom navezave mestnega in primestnega avtobusnega ter železniškega prometa. Preizkušenih je bilo več možnosti umestitve avtobusne postaje Ljubljana v prostor obstoječe postaje in prostore v okolici.

Najdi svojo povezavo