Napoved MzI, o omejevanju prevoza določenim skupinam potnikom

tor, 29. Sep 2020 | Novice

Avtobusna postaja Ljubljana je s 1. 7. 2020 pričela izdajati brezplačne vozovnice za upravičence do brezplačnih vozovnic (starejše, vojne veterane in invalide).

Vsak dan sprejema nove upravičence in jim izdaja vozovnice ter spremlja zadovoljstvo potnikov, ki so jim omogočena potovanja v javnem potniškem prometu, avtobusnem, ki predstavlja ugoden, varen, udoben in okolju prijaznejši način prevoza. Potniki že ves čas od ponovnega zagona javnega avtobusnega potniškega prometa v maju, spoštujejo vsa higienska priporočila NIJZ.

Zato se ne strinjamo z napovedjo, da bo pristojno ministrstvo omejilo starejšim storitev prevoza na določene ure. Podpiramo Sindikat upokojencev Slovenije, ki takemu načinu urejanja javnega potniškega prometa nasprotuje.

Vir: STA in Slovenske novice

MzI napoveduje tudi omejevanje potovanja določenim drugim kategorijam potnikov oziroma vsem, ki so mlajši od 65 let. Kot omejevanje prevoza starejšim tudi omejevanje prevoza vsem ostalim potnikom ni pametna rešitev za reševanje prezasedenosti avtobusov ob določenih urah na določenih linijah.

Zagotavljanje prevoza oziroma primerne zasedenosti javnih prevoznih sredstev omogoča izključno rezervacijski sistem oziroma prijava na prevoz, ki ga tudi upravičenci do brezplačne vozovnice poznajo, sprejemajo in ga želijo.

Vir: 24ur zvečer, 29. 9. 2020.

Najdi svojo povezavo