Germany

Avtobusne povezave iz Ljubljane v Nemčijo:

  • Ljubljana Munich Ulm Stuttgart Pforzheim Karslruhe Mannheim Frankfurt
  • Ljubljana Munich Ulm Stuttgart Pforzheim Karlsruhe Mannheim Frankfurt Bonn Cologne Düsseldorf Duisburg Essen Dortmund
  • Ljubljana Berlin
  • Ljubljana Munich Ulm Stuttgart Karslruhe Mannheim Frankfurt
  • Ljubljana Rosenheim Munich Augsburg Ulm Kirchheim/Teck Stuttgart Heilbronn Mannheim Frankfurt Cologne Duisburg Essen Bochum Dortmund Bielefeld Hannover Hamburg
  • Ljubljana Rosenheim Munich Memmignen Wangen im Allgäu Lindau
  • Ljubljana Rosenheim Munich Augsburg Ulm Stuttgart Pforzheim Karlsruhe Mannheim Frankfurt
  • Ljubljana Munich Ulm Stuttgart Pforzheim Karlsruhe Mannheim Frankfurt
  • Ljubljana Bonn Cologne Düsseldorf Duisburg Essen Dortmund
Find Your Connection