Nova brezplačna vozovnica za upokojence in določene ostale skupine ljudi

tor, 30. Jun 2020 | Novice

Od 1. julija 2020 je z vozovnico Slovenija na rdeči kartici upravičencem omogočen brezplačen prevoz z avtobusi in vlaki po celotni Sloveniji, na medkrajevnih linijah sistema IJPP (integriran javni potniški promet).
Mestni promet ni vključen v brezplačen prevoz.

Za izdajo brezplačne vozovnice je potrebno izpolniti vlogo, ki jo lahko dobite pri blagajnah avtobusne postaje v Ljubljani, kjer vam pomagamo pri njeni izpolnitvi in kjer vam kartico tudi takoj izročimo. Pomoč pri izpolnitvi in informacijah podajamo tudi prek Info centra AP Ljubljana, ki je dosegljiv vse dni v tednu na številko 1991.

Vozovnica je veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana. Potem pa jo je potrebno podaljšati pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana.

Zaradi uvedbe brezplačne vozovnice prihaja do močno povečanega števila potnikov v medkrajevnem linijskem prometu. Za zagotovitev brezskrbnega potovanja vam priporočamo rezervacijo sedeža, ki jo lahko uredite pri blagajnah avtobusne postaje Ljubljana ali po telefonu na 1991.

Upravičenci za pridobitev vozovnice Slovenija, ki omogoča celoletne brezplačne vožnje po Sloveniji na medkrajevnih linijah:

• Upokojenci ali
• Starejši od 65 let ali
• Imetniki evropske invalidske kartice ali
• Vojni veterani

Upravičenci ne smejo biti v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Strošek izdaje rdeče kartice Slovenija, ki upravičencem omogoča brezplačne prevoze znaša pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana 5,00 EUR (3,00 EUR je strošek izdaje kartice in 2,00 EUR za postajno storitev ob izdaji). Postopek izdaje in pridobitev kartice je na glavni ljubljanski avtobusni postaji hiter in enostaven.

Več informacij in pomoč pri izpolnitvi:
Vsak dan lahko pokličete INFO center na tel. številko 1991, ki je za vas dosegljiv vse dni v letu.

Prevoz skupin upokojencev, starejših od 65 let, imetnikov evropske invalidske kartice ali vojnih veteranov

Ob uvedbi brezplačnih prevozov za izbrane kategorije potnikov, se veliko skupin odloča za izlete po Sloveniji z rednimi linijami in ne več z občasnimi prevozi.
Ker na rednih linijah potuje večje število potnikov, vam na Avtobusni postaji Ljubljana predčasno uredimo rezervacije prostora na avtobusu in izvedbo potovanja.

Prosimo, da nas o potovanju obvestite najmanj 7 dni pred načrtovanim odhodom.
Naslov za obveščanje: narocanje@ap-ljubljana.si

Najdi svojo povezavo