Avtobusna postaja Ljubljana d.d. eurobuses.org Bus & Coach smart move
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
Vozni red
Datum vožnje


Vstopna postaja


Izstopna postaja
Pomoč

Prijava za nakup

Kontakt

Avtobusna postaja
Ljubljana d.d.
Trg OF 4
1000 Ljubljana
narocanje@ap-ljubljana.si

1991 | Informacije o voznih redih in cenah vozovnic | Rezervacije
VAŠI OGLASI
4. kari festival v Hotelu Park Ljubljana Autopoduzeće Imotski Z | Ljubljana - Split - Dubrovnik Črnja Tours | Ljubljana - Trst - Mestre - Padova | ugodno - že od € 9,50 Puntamika-line d.o.o. | Ljubljana - Zadar Avtobusni prevozi Jereb Postojnska jama 2014visitljubljana.com DRD Domžale Niš Ekspres

DO MESEČNE VOZOVNICE
BREZ DOLGOTRAJNEJŠEGA ČAKANJA
Subvencionirani prevozi dijakov in študentov v šolskem/študijskem letu 2014/2015

Obveščamo vas, da je bil dne 21.7.2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.
Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki se uvajajo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:

 • Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
  Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
 • Potrdilo o vpisu
  Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
 • Praktično izobraževanje
  V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo. 

Povezava do UL: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014055.pdf#!/u2014055-pdf

Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in študente za mesec september 2014 se bo pričela v ponedeljek 25.8.2014, vsak dan od 06:00 do 20:00 ure.
Cene vozovnic ostajajo nespremenjene glede na preteklo šolsko/študijsko leto.


Po novem lahko študenti in dijaki, katerih prvi medkrajevni oziroma mestni prevoznik je Ljubljanski potniški promet, prenesejo podatke iz svoje vloge v sistem Urbane na spletnem naslovu https://urbana.jhl.si/vloga/. Vnos podatkov opravijo torej od doma, preden z originalno vlogo obiščejo prodajno mesto.

Ob potrditvi vnosa podatkov na spletu pridobijo študenti in dijaki sedemmestno kodo (primer: W123456), katero morajo skupaj z originalno vlogo, ki je izpolnjena, potrjena na izobraževalnem zavodu in podpisana, predložiti na prodajnem mestu. Referent nato na osnovi kode poišče že vnesene podatke študenta ali dijaka, jih ustrezno preveri z originalno vlogo in takoj podaljša oziroma izdela subvencionirano mesečno vozovnico.

Subvencionirani prevozi za dijake in študente za šolsko leto 2013/2014

Z novim šolskim letom je stopil v veljavo nov pravilnik o subvencioniranju šolskih prevozov, ki uvaja nekaj novosti in dodatnih ugodnosti.

Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?
Pravico bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 2 km od izobraževalne ustanove. 
 

Kdaj in kako do vozovnice?
Od ponedeljka, 26.08.2013 naprej bodo upravičenci s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega in/ali železniškega prevoza potnikov kupili subvencionirano mesečno vozovnico.  
    

Cene vozovnic 

 1. Mesečna vozovnica:

  Razred oddaljenosti

  Cena

  od 2 km do vključno 60 km

  25,00 €

  več kot 60 do vključno 90 km

  35,00 €

  več kot 90 km

  55,00 €


 2. Polletna in letna vozovnica: 

  Razred oddaljenosti

  Polletna - 4 mesece

  Polletna - 5 mesecev

  od 2 km do vključno 60 km

  90,00 €

  112,50 €

  več kot 60 do vključno 90 km

  130,00 €

  162,50 €

  več kot 90 km

  210,00 €

  262,50 €

  Razred oddaljenosti

  Letna - 9 mesecev
  študenti

  Letna - 10 mesecev
  dijaki

  od 2 km do vključno 60 km

  180,00 €

  200,00 €

  več kot 60 do vključno 90 km

  270,00 €

  300,00 €

  več kot 90 km

  450,00 €

  500,00 €

 3. Mesečna vozovnica za 10 voženj:

  Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, znaša 20,00 eurov.

 4. Polletna in letna vozovnico za 10 voženj:

  Cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj za obdobje veljavnosti štirih mesecev znaša 70,00 eurov, za obdobje veljavnosti petih mesecev pa 87,50 eurov.

  Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj za obdobje veljavnosti devetih mesecev pa znaša 135 eurov, za obdobje veljavnosti desetih mesecev pa 150 eurov.


Doplačilo za mestni promet:

    Polletna Letna

Mesto

Mesečna

4 mesece

5 mesecev

9 mesecev
študenti

10 mesecev
dijaki

Ljubljana

10 € 40 € 50 € 90 € 100 €

Maribor

5 € 20 € 25 € 45 € 50 €

Jesenice

15 € 60 € 75 € 135 € 170 €


Kje lahko dobim vlogo? 
Vloga je od 26.08.2013 naprej dostopna pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana d.d. in na naši spletni strani www.ap-ljubljana.si
 
Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa prosimo, da si dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vse potrebne podatke pridobijo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

vloga.pdf

vloga (v angleškem jeziku).pdf

navodila za izpolnjevanje.pdf


Predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic bo potekala od 26.8.2013 naprej, vsak dan od 06:00 do 20:00 ure.
Pri blagajnah AP Ljubljana vam tako izdelamo in napolnemo vozovnice za prevoznike LPP, Kam-Bus, Alpetour, Arriva in Izletnik Celje.

Zaradi pričakovane gneče priporočamo, da potencialni upravičenci nakup subvencionirane mesečne vozovnice izvedejo že v predprodaji.

 

 

© Avtobusna postaja Ljubljana d.d.