Avtobusna postaja Ljubljana d.d.

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.
BUS STATION LJUBLJANA

1991 | Info center AP Ljubljana
Info center
Vozni red
Prijava za nakup
Ljubljana - Poreč - Pula - Premantura Črnja Tours | Ljubljana - Trst - Mestre - Padova | ugodno - že od € 9,50 Niš Ekspres | Ljubljana - Beograd - Niš DRD Domžale | Ljubljnana - Mestre Avtobusni prevozi Jereb Hotel/Hostel Park Ljubljana Postojnska jama | Postojna cave visitljubljana.com

Cenik oglaševanja
Avtobusna postaja Ljubljana je ena najbolj pomembnih točk v središču Ljubljane. Povprečen pretok je 45.000 ljudi na dan, in sicer v 1200 avtobusih, 180 vlakih in 29.000 osebnih avtomobilih.

Struktura potnikov na Avtobusni postaji Ljubljana
65 % mladi do 25 let
15 % zaposleni
20 % občasni potniki

Oglaševanje na Avtobusni postaji Ljubljana
Na Avtobusni postaji Ljubljana d.d., obstajajo naslednje možnosti oglaševanja:

Vrsta oglasa Cena Slika
Promocijski material
deljenje letakov ali reklamnih vzorcev 100 € / 7 dni
200 € / mesec
Deljenje promocijskega materiala
postavitev promocijskega materiala na stojalih 150 € / mesec Stojalo za promocijski material
oglaševanje na blagajniškem pultu 10 € / kom / mesec Blagajniški pult
lastni promotorji 100 € / dan Lastni promotorji
Avtobusne vozovnice
oglaševanje na hrbtni strani 230 € / leto Avtobusna vozovnica
Samopostrežni avtomati E kart
oglas na zaslonu 19" (48 cm) 80 € / mesec E kart
Svetlobni panoji
čakalnica avtobusne postaje
99 x 136 cm
100 € / mesec Svetlobni pano
zgradba avtobusne postaje (različne postavitve) 100 € / mesec
Panoji
čakalnica avtobusne postaje
140 x 81 cm
150 € / mesec Svetlobni pano
Streha zgradbe avtobusne postaje
roto panoji 1,3 x 2,3 m od 100 € / mesec* Roto panoji
Spletna stran
oglas na spletni strani
140 x 140 px
100 € / mesec Spletna stran www.ap-ljubljana.si
Klicni center
raziskava ciljne publike, ankete, obveščanje strank o izdelkih in novostih od 200 € / tedenSplošni pogoji oglaševanja

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
Osnova za objavo oglasa je pogodba ali pisno naročilo. Naročila z elektronsko pošto so veljavna ob sprejemu pisne potrditve naročnika. Naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.
Plačilni rok je praviloma 8 dni.
Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa (resničnost in točnost navedb, avtorske pravice, upoštevanje veljavne zakonodaje in oglaševalskega kodeksa). Naročnik mora pri naročilu in izdelavi oglasov upoštevati tehnične lastnosti medija.
Oglas materiali morajo biti v slovenskem jeziku.
Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po koncu oglaševalskega obdobja. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.

Cenik velja od 01.01.2012.

Več informacij:
Tel.: +386 (0)1 23 44 639, +386 (0)1 23 44 642, +386 (0)1 23 44 600
Faks: +386 (0)1 23 22 222
elektronski naslov: antonp@ap-ljubljana.si, bostjanj@ap-ljubljana.si

http://www.ap-ljubljana.si


Podroben opis posameznih možnosti oglaševanja na Avtobusni postaji Ljubljana:

1. Promocijski material

Deljenje promocijskih materialov ob nakupu storitve na blagajnah
Blagajniki ob prodaji vozovnice ali storitve stranki izročijo, hkrati z vozovnico in računom, tudi reklamni oglas ali reklamni vzorec.
Ob dogovoru z naročnikom svetujemo najprimernejše termine za deljenje promocijskega materiala ali reklamnih vzorcev ciljnim skupinam.

7 dnevno razdeljevanje:
Cena je 100 EUR + ddv.
Razdelimo cca 5.000 letakov.

Mesečno razdeljevanje:
Cena je 200 EUR + ddv.
Razdelimo cca 20.000 letakov.

Sprejemamo promocijske materiale do velikosti A5 oz. po dogovoru.


Postavitev promocijskih materialov na stojalih
Promocijski material je lahko na naših ali vaših stojalih. Stranke same vzemajo reklamni material. Stojala so nameščena na aktualnih lokacijah v čakalnici, v bližini večjega števila strank.

Cena je 150 EUR + ddv na mesec.


Oglaševanje na blagajniškem pultu
Promocijski material je nameščen na pult pred blagajnami. Zaželjena je velikost formata A4. Lahko se namesti poljubno število reklamnih letakov.

Cena je 10 EUR + ddv na mesec za posamezni reklamni letak.


Promotorji
Vaši promotorji delijo promocijski material v čakalnici avtobusne postaje ali na peronih Avtobusne postaje Ljubljana.

Cena je 100 EUR + ddv na dan.

V ceno ni vključeno delo promotorjev, ki jih mora zagotoviti naročnik.2. Avtobusne vozovnice

Oglaševanje na hrbtni strani
Reklamni oglas je natisnjen na hrbtni strani traku, ki se uporablja za tiskanje avtobusnih vozovnic in računov. Reklamni oglas lahko pripravi naročnik sam ali po dogovoru Avtobusna postaja Ljubljana. Izdelava reklamnega oglasa je storitev, ki je plačljiva dodatno.

Pogoji oglaševanja so naslednji:

čas oglaševanja 1 leto (1.7. - 30.06.)
zagotovljeno število reklamnih sporočil 100.000 (najmanj)
velikost višina 40 mm, širina 60 mm
cena oglaševanja 230,00 EUR + DDV
tisk barvni3. Sampostrežni avtomat E kart

Oglas na zaslonu
Za oglaševanje je namenjen zaslon 19'' ( 48cm) ležeča postavitev na posameznem E kartu. Na posameznem zaslonu je možno do 6.000 predvajanj mesečno. Trenutno sta nameščena dva samopostrežna avtomata E kart na avtobusni postaji Ljubljana v čakalnici in pred vhodom v zgradbo postaje.

Cena oglasa s predvajalnim časom 10s je 80 EUR + ddv na mesec za dva zaslona.
Oglas na vsakem dodatnem zaslonu je 50 EUR + ddv na mesec.4. Svetlobni panoji

Čakalnica in zgradba avtobusne postaje
V čakalnici avtobusne postaje so nameščeni svetlobni panoji velikosti 99 x 136 cm. Na zgradbi avtobusne postaje pa so nameščeni svetlobni panoji različnih velikosti.

Reklamni oglas lahko pripravi naročnik sam ali po dogovoru Avtobusna postaja Ljubljana. Izdelava reklamnega oglasa je storitev, ki je plačljiva dodatno.

Cena najema svetlobnega panoja 100 EUR + ddv na mesec.5. Streha zgradbe avtobusne postaje

Roto panoji
Roto panoji so nameščeni na strehi zgradbe avtobusne postaje, na severni in južni strani. Roto panoji so velikosti 1,3m x 2,3m in omogočajo namestitev treh različnih oglasov.

Cena enega oglasa:
  • severna stran 100 EUR + ddv na mesec
  • južna stran 210 EUR + ddv na mesec

Najem enega ali več oglasov na roto panojih je možen najmanj za 1 leto.6. Spletna stran www.ap-ljubljana.si

www.ap-ljubljana.si
Oglaševanje se izvaja na osnovni spletni strani www.ap-ljubljana.si. Oglas je velikosti 140x100 px. Možen je dodaten opis oglasa v dolžini ene podstrani.

Cena oglasa je 100 EUR + ddv na mesec.7. Klicni center

Izkušeni in usposobljeni informatorji klicnega centra Avtobusne postaje Ljubljana opravijo za naročnika raziskave ciljne publike, ankete, obvešanje strank o izdelkih in novostih ter druge aktivnosti v dogovoru z naročnikom.