Avtobusna postaja Ljubljana d.d. 1991 | Info center AP Ljubljana
Vozni red
Datum vožnje


Vstopna postaja


Izstopna postaja
Pomoč

Prijava za nakup

Črnja Tours | Ljubljana - Trst - Mestre - Padova | ugodno - že od € 9,50 Niš Ekspres | Ljubljana - Beograd - Niš DRD Domžale | Ljubljnana - Mestre Avtobusni prevozi Jereb Hotel/Hostel Park Ljubljana Postojnska jama | Postojna cave visitljubljana.com

Cenik storitevNa podlagi 112. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 131/2006) in 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana izdaja uprava družbe Avtobusne postaje Ljubljana d.d., Trg OF 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu AP Ljubljana) naslednji cenik storitev AP Ljubljana:

Cenik storitev AP Ljubljana

Shranjevanje prtljage
do 30 kg/kos za vsak koledarski dan 2,10 EUR
nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan 4,20 EUR
volumen nad 100x60x30 cm 4,20 EUR

Postajne storitve
ob nakupu enkratne vozovnice 0,50 EUR
ob nakupu mesečne vozovnice 1,00 EUR
ob nakupu mednarodne vozovnice 1,50 EUR

Rezervacija sedeža
v notranjem linijskem cestnem prometu 1,50 EUR
v mednarodnem linijskem cestnem prometu 2,20 EUR

Predrezervacija sedeža na blagajnah
v notranjem linijskem cestnem prometu 1,50 EUR
v mednarodnem linijskem cestnem prometu 2,20 EUR

Pristojbine
a) za prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu (po registraciji) in posebnem linijskem prometu 3,67 EUR
b) za odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu (po registraciji) in posebnem linijskem prometu 3,67 EUR
c) za tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu (po registraciji) 7,34 EUR
d) za vsak prihod avtobusa tujih prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu (po dovoljenju) 17,00 EUR
e) za vsak odhod avtobusa tujih prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu (po dovoljenju) 17,00 EUR
f) za tranzit avtobusa tujih prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu (po dovoljenju) 34,00 EUR
g) za vsak prihod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v Republiki Sloveniji 12,00 EUR
h) za vsak odhod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v Republiki Sloveniji 12,00 EUR
i) za vsak prihod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

21,00 EUR
j) za vsak odhod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

21,00 EUR
k)

za vsak prihod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem cestnem linijskem prometu:
- če prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovenem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

25,00 EUR
l)

za vsak odhod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem cestnem linijskem prometu:
- če prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovenem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

25,00 EUR
m)

za vsak tranzit avtobusa (prihod in odhod) prevoznikov v notranjem in mednarodnem cestnem linijskem prometu:
- če prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovenem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

50,00 EUR

Uporaba parkirnega prostora na območju AP Ljubljana
za vsakih začetih 10 minut 3,67 EUR

Uporaba zvočne naprave - vsakih začetih 10 besed
(ne nanaša se na objavljanje reklamnih sporočil) 3,67 EUR

Za onesnaževanje površin
s pogonskim gorivom ali mazivom in druge škode se zaračunava po dejanskih stroških
avtobusne postaje s smetmi s strani voznega osebja 125,00 EUR

Uporaba telefona
se zaračunava po ceniku Telekoma Slovenije

Internet kotiček
10 minut 0,70 EUR
60 minut 3,80 EUR
Dijaki in študenti imajo na osnovi dijaške ali študentske izkaznice 10% popusta.

Izdajanje potrdil o cenah in potrdil o voznih redih
fizične osebe:
za 1 (eno) posredovano ceno 5,50 EUR
od 2 do 10 relacij (za eno posredovano ceno) 4,70 EUR
pravne osebe – po faksu ali pošti:
od 1 do 3 relacije (za eno posredovano ceno) 3,50 EUR
od 4 do 7 relacij (za eno posredovano ceno) 3,00 EUR
od 8 do 10 relacij (za eno posredovano ceno) 2,50 EUR
nad 11 relacij (za eno posredovano ceno) 2,00 EUR
kontrola nespremenjenih cen, od 5 do 10 cen 7,00 EUR
kontrola nespremenjenih cen, več kot 10 cen 12,00 EUR

Prodaja voznega reda
za eno relacijo 0,80 EUR
za eno relacijo po fax-u za pravne osebe 2,20 EUR

Vloga za subvencijo za prevoz
0,10 EUR

Fotokopija 1x
0,10 EUR

Etuiji
mali 0,10 EUR
veliki 0,20 EUR

Uporaba wc-ja
cena žetona 0,60 EUR

Klicni center - telefonske informacije
telefonska številka 1991
klic iz Softnet omrežja 1,28 EUR/klic
ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji

Storitev dostave
nakup avtobusnih vozovnic
v vrednosti 20,86 EUR (4.998,98 SIT)
0,96 EUR
nakup avtobusnih vozovnic
v vrednosti nad 20,86 EUR (4.998,98 SIT)
2,09 EUR
nakup blaga
v vrednosti do 20,86 EUR (4.998,98 SIT)
1,25 EUR
nakup blaga
v vrednosti nad 20,86 EUR (4.998,98 SIT)
2,71 EUR

Splošni plačilni pogoji:
plačilo z gotovino
plačilo z naročilnico samo z odobritvijo AP Ljubljana min 80,00 EUR
shranjevanje prtljage:
za prvi koledarski dan se plača takoj, za ostale dneve pa ob prevzemu prtljage.

Končne določbe:
- Davek na dodano vrednost je vračunan v cene storitev shranjevanja prtljage, postajne storitve, rezervacije sedeža, predrezervacije sedeža, uporabe zvočne naprave, onesnaževanja površin, internet kotiček, izdajanje potrdil o cenah in potrdil o voznih redih, prodajo voznega reda, vloge za subvencijo za prevoz, fotokopije, etuije, WC žetonov, klicni center telefonske informacije, zamudnine in storitev dostave.
- Davek na dodano vrednost ni vračunan v cene pristojbin, v uporabo parkirnega prostora in provizije od prodanih vozovnic.

Cenik velja od 01.01.2014 Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.
Marjan Kotar, direktor

© Avtobusna postaja Ljubljana d.d.